Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι τιμές που υποβλήθηκαν στο ΟΠΕΣΠ για τα ακαδημαϊκά έτη: