Η Επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει συγκροτηθεί από τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. στη συνεδρία 602/08.03.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 215 του Ν. 4957/2022.

Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Φλεμετάκης Εμμανουήλ, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, Καθηγητής

 vr2@aua.gr

Μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Ζερβάκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,  zervakis@aua.gr

Σκανδάμης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,  pskan@aua.gr

Παπανικολάου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,  i.pap@aua.gr

Χαγερ Αριάδνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,  a.hager@aua.gr

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,  ginf5geg@aua.gr

Κακριδά Ελένη, Εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),  ekakrida@aua.gr

Παζιώτου Γεωργία, Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),  gpaziotou@aua.gr

με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη,  icharalamp@aua.gr

Σπυροπούλου Ευρυδίκη, Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),  evrydiki@aua.gr

 

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.