Οι διακρίσεις των μελών του Ιδρύματος, ζητούνται κάθε χρόνο από την ΕΘΑΑΕ, στην Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων και αφορούν μέλη Γ.Π.Α. με σημαντική αναγνώριση μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ΕΘΑΑΕ, η σημαντική αναγνώριση περιλαμβάνει:

  1. Αναγόρευση μέλους Ακαδημίας
  2. Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα
  3. Προεδρία σε διεθνείς αναγνωρίσιμους επιστημονικούς οργανισμούς/εταιρείες
  4. Editor in chief σε περιοδικά στα άνω δύο τεταρτημόρια της Scimago (scopus/web of science)
  5. Απονομή σημαντικού/διεθνώς αναγνωρισμένου βραβείου/παρασήμου για αναγνώριση επιστημονικού έργου (π.χ. Palmes académiques)
  6. Κρατικό βραβείο (λογοτεχνίας/βιβλίων, κ.λπ.).

Οι κατάλογοι των μελών του Γ.Π.Α. με σημαντικές διακρίσεις, που έχουν υποβληθεί ανά έτος, στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων του πανεπιστημίου, παρατίθενται παρακάτω:

Πέραν όμως από τις διακρίσεις που ζητάει η ΕΘΑΑΕ, υπάρχουν και άλλων ειδών διακρίσεις, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

Α. Συμπερίληψη στο κορυφαίο 2% των καλύτερων επιστημόνων παγκοσμίως. [Κατάλογος Πανεπιστημίου Στάνφορντ]