Ημερίδα της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (Μ.Σ.Σ.) του Γ.Π.Α. την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο