Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μελέτες που βασίζονται στην έρευνα τελειοφοίτων. Η έρευνα αυτή λαμβάνει χώρα πριν από κάθε τελετή ορκωμοσίας και βασίζεται στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους τελειόφοιτους. Οι ενότητες στα ερωτηματολόγια είναι οι εξής 2:

  • Ερωτήσεις κλειστού τύπου: αφορούν στα προγράμματα σπουδών, στους μαθησιακούς πόρους και στη διαδικασία μάθησης και στις υπηρεσίες του ιδρύματος.
  • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου: αφορά στην περιγραφή καλύτερων πτυχών των προγραμμάτων σπουδών, πτυχών που χρήζουν βελτίωσης και γενικά σχόλια και προτάσεις βελτίωσης.