Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του και συγκροτείται από Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων. Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός σχετικά με τις διαδικασίες ποιότητας. Η ΟΜ.Ε.Α. είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

Τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, έχουν οριστεί από τις Συνελεύσεις των αντίστοιχων Τμημάτων και έχουν ως εξής:


Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ)

Παπλωματάς Επαμεινώνδας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

Μπιλάλης Δημήτριος, Καθηγητής

Μπουράνης Δημήτριος, Καθηγητής

Παπαδούλης Γεώργιος, Καθηγητής

Παπαφωτίου Μαρία, Καθηγήτρια

Καβαλλιεράτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπινιάρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τραυλός Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλιφέρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ)

Παπαδομιχελάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

Χάγερ Αριάδνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γελασάκης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής                               

Κουτσούλη Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μαλανδράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Παππάς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ)

Παπανικολάου Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

Γασπαράτος Διονύσιος, Καθηγητής 

Κάργας Γεώργιος, Καθηγητής

Σωτηράκογλου Κυριακίτσα, Καθηγήτρια

Μανωλάκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαραβέας Χρύσανθος, Επίκουρος Καθηγητής

Φουντάς Σπυρίδων, Καθηγητής, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Μπαζιώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Παναγάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Καΐρης Ορέστης, Επίκουρος Καθηγητής, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Λόντρα Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Μηνδρινός Λεωνίδας, Επίκουρος Καθηγητής, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ)

Μαντάλα Ιωάννα, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος

Καψοκεφάλου Μαρία, Καθηγήτρια

Κοτσερίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Μοάτσου Γκόλφω, Καθηγήτρια

Παππάς Χρήστος, Καθηγητής

Σκανδάμης Παναγιώτης, Καθηγητής

Ευαγγελίου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Χωριανόπουλος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Βιοτεχνολογίας (ΒΙΟ)

Ντούνη Ελένη, Καθηγήτρια

Καρπούζας Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γκιάστας Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής

Δάρας Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής

Ζέρβα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μοσχοπούλου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, (Αναπληρωματικό Μέλος)

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΟΑ)

Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής

Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δριχούτης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ) (Θήβα) 

Μαρινάγη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος

Μερτζάνης Αριστείδης, Καθηγητής

Τσουλφάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Οργάνωσης (ΠΟΑ) (Άμφισσα) 

Κατσαΐτη Μαρίνα Σελήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος

Μενεγάκη Αγγελική, Καθηγήτρια

Βλάμη Αιμηλία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσιώτας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΔΦΠ) (Καρπενήσι)

Παντέρα Αναστασία, Καθηγήτρια

Φωτιάδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Γαλανοπούλου Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια