Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ, έχουν ως εξής:

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ)Αποφάσεις ΠιστοποίησηςΕκθέσεις ΠιστοποίησηςΔιάρκεια Ισχύος
Τμήμα ΒιοτεχνολογίαςΑπόφαση Πιστοποίησης BIOΈκθεση Πιστοποίησης BIO(29.05.2020 – 28.05.2025)
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής ΜηχανικήςΑπόφαση Πιστοποίησης ΑΦΠ&ΓΜΈκθεση Πιστοποίησης ΑΦΠ&ΓΜ(29.05.2020 – 28.05.2025)
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής ΠαραγωγήςΑπόφαση Πιστοποίησης ΕΦΠΈκθεση Πιστοποίησης ΕΦΠ(02.10.2020 – 01.10.2025)
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής ΠαραγωγήςΑπόφαση Πιστοποίησης ΕΖΠΈκθεση Πιστοποίησης ΕΖΠ(11.02.2021 – 10.02.2026)
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΑνθρώπουΑπόφαση Πιστοποίησης ΕΤΔΑΈκθεση Πιστοποίησης ΕΤΔΑ(13.07.2021 – 12.07.2026)
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΑπόφαση Πιστοποίησης ΑΟΑΈκθεση Πιστοποίησης ΑΟΑ(20.10.2022 – 19.10.2027)
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΑπόφαση Πιστοποίησης ΔΔΦΠΈκθεση Πιστοποίησης ΔΔΦΠ(24.07.2023 – 23.07.2028)