Επικοινωνία με την Υπηρεσία της ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Γραμματεία ΜΟ.ΔΙ.Π.:   modip@aua.gr

Αλεξάνδρα Ντούκα:  210 529 4856,  alexnt@aua.gr

Μαίη Κοτσανά:  210 529 4857,  mayk@aua.gr

Βασίλειος Κουτεντάκης:  210 529 4858,  koutentakis@aua.gr