Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναφορές ανά ακαδημαϊκό έτος, για όλα τα τμήματα του Γ.Π.Α., οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα που αφορούν στα ποσοστά συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις, για:

  • Α. Κανονικούς φοιτητές (εγγεγραμμένους για πρώτη φορά στο τρέχον έτος σπουδών)
  • Β. Παλαιούς φοιτητές (εγγεγραμμένους σε μεταγενέστερο έτος σπουδών που χρωστάνε τα μαθήματα του έτους)

Συμμετοχή και επιτυχία στις εξετάσεις: