Στη συνέχεια παρατίθενται τα υποδείγματα, τα οποία έχουν συνταχθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους:

Οδηγός ΠιστοποίησηςΟδηγός Πιστοποίησης
Πρότυπο για την πρόταση πιστοποίησης του ΕΣΔΠΠρόσκληση από ΕΘΑΑΕ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΣΔΠ
Υπόδειγμα Πρότασης ΕΣΔΠ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας του Ιδρύματος
Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΔΠ/ΠΠΣΔιαβιβαστικό από ΕΘΑΑΕ
Υπόδειγμα Έκθεσης Παρακολούθησης ΕΣΔΠ/ΠΠΣ
Πρότυπο για την πρόταση πιστοποίησης υφιστάμενου ΠΠΣΠΠΣ
Πρότυπο για τη σύνταξη πρότασης λειτουργίας και πιστοποίησης ΝΕΟΥ ΠΠΣΝΕΟ ΠΠΣ
Περίγραμμα Μαθήματος(Ελληνικά – Αγγλικά)
Επιπλέον κριτήρια για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών επιπέδου 7άρθρο 46 του Ν.4485/2017
Κριτήρια ίδρυσης Νέου ΤμήματοςΝέο Τμήμα
Κριτήρια μετονομασίας ΤμήματοςΜετονομασία τμήματος
Κριτήρια για τη μεταφορά έδρας Τμήματος/ΣχολήςΜεταφορά έδρας
Πρότυπο για τη σύνταξη πρότασης λειτουργίας και πιστοποίησης ΝΕΟΥ εν λειτουργία ΠΠΣΠρόσκληση από ΕΘΑΑΕ για υποβολή Προτάσεων
Νέο εν λειτουργία ΠΠΣ
Στοχοθεσία Ποιότητας
Πρότυπο Πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜΠρόσκληση από ΕΘΑΑΕ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜ
Υπόδειγμα Πρότασης ΚΕΔΙΒΙΜ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΚΕΔΙΒΙΜ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΜΣΠρόσκληση από ΕΘΑΑΕ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΜΣ
Υπόδειγμα Πρότασης ΠΜΣ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΝΕΟΥ ΠΜΣΠρότυπο Πιστοποίησης νέου ΠΜΣ
Υπόδειγμα Πρότασης νέου ΠΜΣ
Παράρτημα Τεκμηρίων για νέα ΠΜΣ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΔΣΠρόσκληση από ΕΘΑΑΕ
Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΔΣ
Υπόδειγμα Πρότασης ΠΔΣ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΔΣ