Λοιπες μελέτες Γ.Π.Α.

Στο Γ.Π.Α., εκτός από τη ΜΟ.ΔΙ.Π., υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διεξαγωγή ερευνών και τη σύνταξη μελετών.

  1. Γραφείο Διασύνδεσης: Το εν λόγω γραφείο έχει διεξάγει έρευνες και έχει συντάξει μελέτες σχετικές με την πορεία των αποφοίτων (εργασιακή κατάσταση, συνέχιση σπουδών κ.λπ.)
Μετάβαση στο περιεχόμενο