Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται:

  • Α. Κατά πόσο οι φοιτητές "εγκαταλείπουν" τις σπουδές τους με την πάροδο των ετών και
  • Β. Κατά πόσο η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή μελέτη «καθυστερούν» έναν συνεπή φοιτητή ως προς τα μαθήματα, στο να πάρει πτυχίο.

Ακαδημαϊκά έτη 2021-22, 2022-23 και σύγκριση αυτών